به گزارش واحد اطلاع رسانی آستان علوی انتشارات وابسته به دیوان اوقاف اهل سنت عراق مانند دوره های گذشته در دوره نهم نمایشگاه بین المللی کتاب نجف اشرف نیز حضور یافت.

دکتر یوسف نجم العبیدی مدیر اداره پژوهشها ومطالعات وابسته به دیوان اوقاف اهل سنت به همراه مسئولین غرفه ی این نهاد طی حضور در نمایشگاه کتاب نجف با سید عیسی الخرسانی مسئول دبیرخانه نمایشگاه دیدار وگفتگو کردند.

الخراسانی در این رابطه به واحد اطلاع رسانی آستان گفت: طی دیدار با آقای دکتر یوسف العبیدی که به نمایندگی از دیوان اوقاف اهل سنت در دوره ی نهم نمایشگاه نجف حضور یافته است پیرامون مسائل مختلف علمی وفرهنگی به گفتگو پرداختیم و به همراه ایشان از غرفه های نمایشگاه بازدید کردیم.

وی افزود: غرفه ی دیوان اوقاف اهل تسنن از غرفه های پر بازدید نمایشگاه کتاب نجف می باشد ومیهمانان عزیز این نهاد از همکاری آستان در تمامی دوره های این نمایشگاه بسیار ابراز خرسندی کردند وطی دیدار با ایشان هدایای متبرکه ای به ایشان تقدیم شد و ایشان نیز لوح یادبود دیوان اوقاف اهل سنت را به دبیرخانه نمایشگاه اهدا کرد