به گزارش واحد اطلاع رسانی آستان علوی دوره ششم نمایشگاه گل و گیاه که هر سال از سوی دانشکده دخترانه تربیت مدرس دانشگاه کوفه در آغاز فصل بهار برگزار می شود با حضور فعال بخش گلخانه وابسته به آستان قدس علوی برگزار شد.

خانم دکتر ایمان الحلو رئیس دانشکده تربیت در این رابطه اظهار داشت: گلخانه آستان علوی هر سال در این نمایشگاه شرکت می کند و غرفه آستان در این نمایشگاه هر سال یکی از بهترین غرفه ها بوده و بازدیدکنندگان بسیاری از محصولات این غرفه خریداری می کنند.