به گزارش واحد اطلاع رسانی آستان علوی (خور اسقف شربل عیسو) سخنگوی مطران اعظم در اسقف نشین سریانی های استان موصل که از نهادهای دینی وابسته به واتیکان می باشد به همراه جمعی از روحانیون مسیحی وخبرنگاران فرانسوی به زیارت بارگاه مطهر علوی مشرف شدند.

طی حضور میهمانان مسیحی آستان در حرم علوی از بخشهای تاریخی عمارت حرم مطهر بازدید کرده و با شماری از مسئولین آستان دیدار وگفتگو کردند.

اسقف شربل عیسو طی مصاحبه با واحد اطلاع رسانی آستان ضمن ابراز خرسندی از زیارت حرم حضرت علی علیه السلام اظهار داشت: حضرت علی (ع) بین پیرو هیچ مذهب و دینی تفاوت قائل نمی شد و طبق سخن معروفش (مردم دو گروه هستند, یا برادر دینی تو یا همنوع تو در آفرینش)

گفتنی است در میان این میهمانان (اسقف جورج بهنان جحولا) مسئول کمسیون بازسازی روستاهای مسیحی جنگ زده و ویران شده توسط داعش, واسقف (عمار سعد الله سمعانا لطونی) جانشین رهبر اسقف نشین استان موصل ومسئول کمیته اداره بحران در این اسقف نشین، واسقف (نوّار یوسف حنوش النجار) عضو شورای اسقف نشین موصل وچند خبرنگار از خبرگذاری فرانسه حضور داشتند.

شایان ذکر است در تقسیمات جغرافیایی حوزه نفوذ شرعی کلیساها، به ناحیه‌ای از یک منطقه مسیحی‌نشین که امورات دینی آن زیر نظر یک اسقف اداره می‌شود اُسقُف‌نشین می‌گویند. هر اسقف‌نشین خود به چند کشیش‌نشین تقسیم می‌شود.