به گزارش واحد اطلاع رسانی آستان علوی جمعی از روحانیون برجسته ی کلیسای سریانی شهرستان قرقوش از استان موصل به زیارت بارگاه مطهر علوی مشرف شدند و با تولیت آستان دیدار وگفتگو کردند.

اسقف شربل عیسو از اسقفهای برجسته شهرستان واسقف نشین قرقوش (بغدیدا) طی مصاحبه ای با واحد اطلاع رسانی آستان گفت: ما حضرت علی (ع) را بعنوان نماد عدالت وانسانیت می شناسیم وزیارت این مکان برایمان بسیار مهم است.

وی افزود: حضرت علی (ع) در راه حق و حقیقت به شهادت رسید همانطور که سرورمان عیسای مسیح جهت دفاع از حق وعدالت الهی ایثارگری کرد.

این اسقف عراقی افزود: با اینکه گروه های تروریستی سعی کردند بافت اجتماعی ملت عراق را از هم گسیخته جلوه دهند اما شکست سختی خوردند ونقشه هایشان نقش بر آب شد.

اسقف شربل ضمن ابراز امیدواری از زیارت مجدد نجف اشرف وسایر عتبات عالیات این دیدارها را بهترین شیوه برای ایجاد همبستگی ودوستی بیشتر بین ادیان ومذاهب مختلف دانست وحضرت علی (ع) را نماد صلح ودوستی قلمداد کرد.

این روحانی مسیحی عراقی در ادامه تاکید کرد: طی حضور در شهرهای عتبات عالیات با روحانیون نیک سرشت ومهربانی آشنا شدیم وبه خوبی معلوم است که هیچ تفاوتی بین مسلمان ومسیحی وصابئی در میان مردم عراق وجود ندارد.

گفتنی است در میان این میهمانان (اسقف جورج بهنان جحولا) مسئول کمسیون بازسازی روستاهای مسیحی جنگ زده و ویران شده توسط داعش, واسقف (عمار سعد الله سمعانا لطونی) جانشین رهبر اسقف نشین استان موصل ومسئول کمیته اداره بحران در این اسقف نشین، واسقف (نوّار یوسف حنوش النجار) عضو شورای اسقف نشین موصل وچند خبرنگار از خبرگذاری فرانسه حضور داشتند.